Anmälan stängd, öppnar igen 31 aug med begränsat antal platser

Letar du efter ett hållbart sätt att förbättra hälsan och friskvårda din egen häst?

Programmet: STÄRK OCH VITALISERA MAGE och TARM

NIVÅ: Grundläggande/Medel  (av alternativ Grundläggande, Medel, Avancerat)
Du gör programmet online i din egen takt. Materialet har du tillgång till i ett år.

Vad innebär ett Stärk och Vitalisera program?
Det gamla ordspråket NO HOOF - NO HORSE vill jag utöka till NO GUT - NO HOOF -  NO HORSE. Hästens matsmältningskanal är så otroligt viktig att underhålla och supporta då alla system i hästens kropp är beroende av ett väl fungerande näringsupptag och näringsomsättning. I detta självguidande steg för steg program kommer jag ta dig och din häst igenom kritiska faktorer som bidrar till en försämrad mag-tarmhälsa. Du får kunskap som leder till insikter och verktyg för att nå målet att öka motståndskraften för att ge förutsättningar för en friskare, starkare och en mer harmonisk häst.

Att du tar din egen häst genom ett så strukturerat program leder till att just DIN häst har större möjlighet att bibehålla och stärka sin hälsa.  Programmet följer en röd tråd och genom kunskap, checklistor, frågeformulär, lathundar mm formar du en egen Handlingsplan för åtgärder. Kärnan i programmet är att du ska förstå din egen häst bättre - dess svagheter och styrkor - vilket leder till att du kan ta mer kloka, sunda beslut om din häst i allt som rör dess liv både nu och i framtiden.

Varför ska du ta Din häst genom programmet?
Kunskap och erfarenheter om häst och problem som kan uppstå finns lättillgängligt. Du kan googla, ställa en fråga på facebook eller fråga en vän. Du kan få många olika svar på samma problem. De flesta svaren kan vara bra men är ofta bara symtombehandling och det är svårt att avgöra vad som är rätt för din häst. Så fort du upphör med tillskottet/salvan etc. så kommer problemet tillbaka eller har aldrig riktigt hjälpt. Så du letar vidare efter nästa förslag. Men den hållbara lösningen ligger inte i just det tillskottet eller salvan. Att förstå, hitta och åtgärda den underliggande orsaken som skapade problemet från början, stärka och vitalisera mage och tarm är det som kan hjälpa din häst långsiktigt. 

 Vilken häst behöver detta program?
Kanske har din häst haft problem med mage och tarm under en längre tid. Kanske är det återkommande under sommaren men inte på vintern eller tvärtom, kanske din häst mår bra nu men du vill lära dig mer hur du kan upptäcka obalanser i tid. Kanske har hästen problem med eksem eller andra hudproblem. Eller du kanske vill förstå din häst bättre och friskvårda för att inte problem ska uppstå. Det finns egentligen inte någon häst som inte skulle må bra av att få ta del av detta program.

Detta program passar dig som:

 • Har passion för häst och vill förstå hur du kan påverka hälsa och välmående 
 • Vill hjälpa din häst att återfå balans i mage och tarm 
 • Vill förbättra din hästs immunförsvar och motståndskraft 
 • Öka din kunskap ur ett helhetsperspektiv 
 • Vill förstå din häst bättre och veta vad hästen behöver för att vara i balans 
 • Vill få ökad kunskap för att på ett tidigt stadie upptäcka obalanser 
 • Vill ha ett tydligt steg för steg program 

för dig som vill ha mer information finns det nedan👇

Programmet passar inte för dig som:

 • Söker en "quickfix" för mage och tarm ex ett tillskott eller foder
 • Inte har tid för att ta till dig kunskap om hästen
 • Inte är beredd att göra förändringar som skyddar och vårdar din häst 
 • Inte har ett öppet sinne och förstår begreppet kropp, sinne och själ.

Förväntat resultat

Du kommer att förstå din häst bättre -  både som art och individ. Du kommer ha större förståelse för vikten av rätt utfodring och sundare livsmiljö ur hästens perspektiv. Du kommer kunna förebygga ohälsa bättre, göra friskvården som en rutin och bli säkrare på beslut som rör din häst. Målet är också att både du och hästen ska ha ett bättre och roligare liv när ni är tillsammans.  Beroende på var din häst befinner sig hälsomässigt när du startar och vad du är beredd att investera i tid, analyser och åtgärder så kan du få allt från små till omvälvande resultat under programmets tid.

Erbjudande:

Detta ingår:
8 moduler, som släpps varannan vecka från att du köper programmet. Varje modul består av lektioner både i video, ljudfiler och skrivet format. Modulerna består av 4-5 lektioner och i varje lektion finns ett till flera avsnitt. Du får även nedladdningsbara kunskapsblad, checklistor, handlingsplan och lathundar. 

Steg 1. BÖRJA HÄR
Steg 2. DIN HÄST - NULÄGE
Steg 3. DIET & FODER  
Steg 4. ATT GÖRA EN NÄRINGSBALANSERING
Steg 5. OPTIMERA LEVNADSMILJÖN
Steg 6. FODERSMÄLTNINGSSYSTEMET
Steg 7. STÄRK OCH VITALISERA
Steg 8. VÅRDA DET FRISKA - UPPFÖLJNING

Se gärna vilka lektioner som är med under varje modul längre ner.

Du kan följa programmet i din egen takt och har tillgång till allt material under 1 års tid från köptillfället.

Frågor under programmets gång skickas in och besvaras antingen via mail eller på nästkommande live. Liven är en gång per månad (spelas in)  Uppehåll under sommar och dec/jan

Du får tillgång till Modul 1 direkt vid köptillfället och kan redan då börja ditt arbeta med att stärka och vitalisera mage och tarm. 

1 ÅR

 • 8 moduler fördelat på varannan vecka.
 • Starta direkt, du får tillgång till modul 1 direkt

  Ångerrätt? Nej då du får del av kursmaterialet direkt har du ingen ångerrätt.

12 MÅNADER

 • 8 moduler fördelat på varannan vecka.
 • Starta direkt, du får tillgång till modul 1 direkt
 • Bindningstid i 12 månader

  Ångerrätt? Nej då du får del av kursmaterialet direkt har du ingen ångerrätt.

Jag som håller i detta program
heter Anna Lidén och jag är en passionerad hästälskare och näringsspecialist. Förutom min yrkesbakgrund som ridlärare, hästfysioterapeut och tränare har jag under många år arbetat som yrkeslärare inom Hästsport och Hästkunskap på en Gymnasieskola.

Jag har under åren fortbildat mig inom komplementärmedicin och läst bland annat holistisk nutrition och österländsk medicin och mitt intresse för näring ledde mig in på det spännande området näringsmedicin. De senaste 25 åren har jag arbetat med utbildning och konsultation av 1000-tals hästar och hästägare. Min erfarenhet och bakgrund gör mig till en unik kompetens inte bara inom nutrition och utfodring utan också genom att ha förmågan att se till helheten.

Mitt intresse ligger i att hjälpa hästen till ett mer välmående liv och många hästägare vittnar om att de får en helt ny upplevelse i sin relation med hästen, både prestationsmässigt och att de upplevde att hästarna blev mer harmoniska och började "se" hästägaren.

Grunden i hästägandet är att ta ansvar för sin egen kunskap och mentala inställning. Med denna 8 stegsmetod går jag igenom de faktorer som på ett eller annat sätt påverkar hästens hälsa och liv för att du ska ha en så fin och långvarig relation med din häst som möjligt💖

Vad säger deltagarna👇

Detta är modulerna i programmet

Lär dig mer och låt din häst gå igenom programmet

Detta program sträcker sig över 14 veckor med en ny modul som släpps varannan vecka. Ett program på 14 veckor är ingen lång tid, men de åtgärder du gör kommer även att ge resultat på lång sikt. Med detta sagt tror jag att du förstår att hälsa är en färskvara som man behöver arbeta med dagligen. Men du står bättre rustad att förebygga problem vid olika utmaningar som hästen möter dagligen.

Du kommer att få kunskap om hästen, vilka hälsoutmaningar den har och hur du friskvårdar den. Du kommer också förstå din häst bättre genom att öka din förmåga att iaktta tecken och kroppsliga yttringar. Få stöd till beslut genom checklistor och lathundar för nutrition och enkel näringsterapi. Genom mina egna reflektioner, råd och tips och din egen analys och handlingsplan blir detta steg för steg program enkelt för dig att följa och du kan dokumentera de förbättringar du märker hos din häst. En förutsättning för att kunna hjälpa din häst är att du förstår den bättre. Du kommer därför också få en inblick i svagheter och styrkor hos din häst utifrån den karaktär den har, hämtat från den Traditionella Kinesiska Medicinen.

Varje modul innehåller lektioner och dessa lektioner innehåller i sin tur flera avsnitt uppbyggda genom information, kunskapsblad, videos mm. Du kommer också få hänvisning till länkar och sidor av ren faktakaraktär om du vill uppdatera eller fördjupa dina kunskaper. Syftet med detta program är till stor del att du ska få en bredare och mer holistisk syn på ditt hästägande och det finns ingen anledning att enbart ge dig faktainformation som finns tillgänglig i andra forum. Du ska lära känna DIN häst. Men för att göra det behöver du ha de grundläggande kunskaperna om hur en häst fungerar för att veta när den inte gör det.
 
Du gör modulerna i din egen takt. Detta är en självguidande kurs som är uppbyggd steg för steg för att på ett optimalt sätt ta dig igenom kursen. Låt varje avsnitt få ta den tid det behöver, huvudsaken är att du gör åtgärderna i följd och ett i taget. 

Du är...
En hästägare som har, har haft eller vill förebygga hälsoproblem på din häst. Du tror på att det finns andra alternativ än att bara försöka lindra symtom för att få ett hållbart resultat.

Du förstår att man måste ta hänsyn till hela hästen och varje aspekt av deras friskvård. Detta inkluderar diet, näring, rörelse, livsstil, stresshantering, känslor, kropps- och hovvård.

Du vill också förstå din häst bättre, att utifrån dess karaktär kunna bedöma styrkor och svagheter i kropp, sinne och själ.

Du är hästägaren som känner dig vilsen i all information som finns runtomkring och du har svårt att veta vad som är rätt för just din häst.

Du uppskattar att få en tydlig metod som leder dig genom de kritiska faktorerna som påverkar just Din häst. Programmet passar dig som är hästägare men som inte har så stor kunskap och erfarenhet i ämnena som jag går igenom och dig som vill börja se din häst ur ett mer holistiskt perspektiv.

Detta program är inte till för att ersätta veterinärvård, är hästen sjuk ska du konsultera veterinär. Programmet ska ses som en utbildning av hästägaren för att förebygga obalanser och ta sunda beslut om hästens utfodring och levnadsmiljö.